Welcome

Đàn ông nên biết

Đàn ông nên biết

– Chơi một môn thể thao
– Chơi một loại nhạc cụ
– Thuộc vài bài thơ hay
– Mỗi tháng đọc một cuốn sách
– Đọc báo chí hàng ngày
– Tửu lượng tốt
– Biết chơi điện tử
– Có khả năng hội họa
– Đã từng cá độ bóng đá
– Tự tin
– Thoải mái không chấp vặt
– Mưu toan việc lớn, không nề hà việc nhỏ

via f69-ttvnol

– Chơi một loại nhạc cụ: sẽ học guitar
– Thuộc vài bài thơ hay: sẽ học thuộc vài bài thơ
– Đã từng cá độ bóng đá: sẽ cá độ vài trận :-“

7 thoughts on “Đàn ông nên biết

  1. hehe, nên biết thôi , chứ tớ chỉ được vài thứ mà cậu đã nêu :D, chủ yếu là khả năng kua gái thì dành lắm. Hehe

Leave a Reply