Welcome

2 thoughts on “Đồng dao tình yêu

  1. Đổi sang xài Thesis đi bác. Dùng cái này trông sidebar kinh quá. 🙂

    Em có Developer License của Thesis đấy. Được quyền dùng trên unlimited domain. 🙂

    1. hehe, sidebar đỡ kinh chưa bác
      em có sở thích thay domain bác ạ, cám ơn bác về cái Thesis nhé 😉

Leave a Reply