crazy

điên hết cả đầu với cái bài lập trình mạng, căm thù cái code blocks thế :((

vừa thay giao diện khác cho ubuntu, có khi cái làm mình ức chế là cái giao diện vi sta nửa mùa của mình =))

Leave a Reply