Công dân tốt và chính phủ tốt.

Công dân tốt là công dân tuân thủ pháp luật, luôn có ý thức xây dựng, hi sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, và công dân tốt là công dân không góp phần làm hư chính quyền. Tức là không chìa tiền ra xin xỏ khi phạm lỗi khi tham gia giao thông, mà phải nhận biên lai phạt sau đó đem tới kho bạc nộp. Là công dân không vượt đèn đỏ, giảm tốc độ và dừng khi nhìn thấy đèn vàng chứ không phải là tăng tốc và phóng vọt lên.
Chính phủ tốt là sao, là chính phủ điều hòa một cách hợp lý quyền lợi của các nhóm lợi ích, và phải đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên cao nhất. Chính phủ tốt phải giáo dục, giám sát được nhân viên của mình, phải làm sao cho cảnh sát giao thông thực thi đúng chức trách nhiệm vụ là giám sát, hỗ trợ, xử lý giao thông, chứ không phải là đứng đường để kiếm tiền. Chính phủ tốt là chính phủ làm cho các cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đúng luật, không nhận tiền từ người vi phạm.
Các công dân không tốt thì không có tư cách đòi hỏi có một chính phủ tốt. Chính phủ chưa làm được nhiệm vụ của mình thì đừng đổ lỗi cho công dân ý thức kém. Dân thế nào thì chính phủ thế đó. Dân tham quan tham.

Leave a Reply