Con trai vào lớp 1

Save The Date

01.08.2019

Phí Minh Khôi

2013

Tình cờ, thấy facebook nhắc cái này, ah, không, nó là sự kiện cuộc đời, "Expecting a boby", hơn 6 năm rồi, và em bé "expected" đó giờ đã vào lớp 1

2019

Chỉ hơi buồn một tẹo, bố của em bé không ở nhà để đưa em bé đi tới trường. Sau này khi nhớ lại ngày đầu tiên đi học, em bé sẽ kể cho bạn nghe là "bố tớ không đưa tớ đi học ngày đầu tiên".

Cũng không sao, còn nhiều ngày đầu tiên khác mà. Thương em bé nhiều. Mong bé tìm được nhiều người bạn tốt, nhiều niềm vui ở ngôi trường tiểu học đầu tiên. Giá mà bố có thể, xây một trường Tomoe cho em và các bạn.

"Happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who finds that true friend in his wife”

Leave a Reply