COME ONE MAN, FOR THE NEW WEEK ^^

…Có 1 ngày mà thế giới đầ̀y một màu ảm đạm, có một ngày mà chúng ta lụ khụ gậy trước người sau mò mẫ̃m từng bước trong công viên. NHƯNG, KO PHẢI HÔM NAY. Hôm nay chúng ta chiến đấu vì lý tưởng, vì nhiệt huyết của thế hệ 8x. COME ONE MAN, FOR THE NEW WEEK ^^

1 thought on “COME ONE MAN, FOR THE NEW WEEK ^^”

Leave a Reply