Có ai cho ta lời từ tạ

Ảnh - mùa thu Paris
Có ai cho ta lời từ tạ
Giữa phố đông người nhộn nhịp qua
Hỏi ai dừng lại nhìn đôi lúc
Một tấm lòng thành giờ phôi pha

Ta như con tàu giữa sân ga
Cứ đến rồi đi không còn lạ
Vậy mà buồn thay cho số kiếp
Có những con người chẳng thể xa

Ta gửi cho em những lời ca
Em dành cho ta lời xa lạ
Giận đời nhiều khi không có lý
Yêu mất, giận còn thật thê tha

Ừ thì nỗi buồn nào cũng qua
Ừ thì nỗi vui sẽ thật thà
Bận lòng làm chi nhân thế ấy
Say đắm làm gì rồi cũng xa…

2 thoughts on “Có ai cho ta lời từ tạ”

Leave a Reply