Chuyện kinh tế, chuyện nông dân

Mấy năm qua kinh tế nát bươm, may mà nước vẫn còn chưa loạn, là nhờ mấy bác nông dân làm ra lúa gạo rau thịt đấy ạ. Những thực phẩm thiết yếu giá không tăng, nhiều thứ còn giảm như gạo thịt, xã hội không đến nỗi chết đói.
Chứ nếu gạo cũng phải nhập thì xã hội này ngẻo củ từ rồi.
Nông dân, nông nghiệp cứu cái xã hội này, nhưng họ lại bị thiệt thòi nhiều nhất, ruộng đất bị mất, điện phải mua giá cao, học hành y tế đều bị giá cao, bị thiệt thòi, vợ con đi làm ô sin. Người nông dân bị khinh rẻ bị bóc lột đủ đường.
Xem các bác vỡ nợ, ôm tiền NH ôm tiền Ngân sách phung phí có ai là nông dân đâu?
Có ai là nông dân mà vay NH rồi quỵt nợ được đâu.
Có ai là nông dân mà thu siêu lãi bao năm, nay hàng tồn kho không bán được, gây ra nợ xấu rồi vận động CP cứu như các đại gia BDS đâu.
Nông dân rất nghiêm chỉnh trong việc vay và trả nợ NH, không trả được nợ NH siết nợ ngay.
Nông dân rất nghiêm chỉnh đóng thuế, không đóng cũng không được với quan xã, xin một con dấu cũng không được.
Toàn thấy thằng giàu phá đất nước, còn nông dân nghèo thì đang cứu đất nước. Xưa cũng vậy, nay cũng thế, thời chiến cũng như thời bình.
via@[email protected]

Leave a Reply