Chém

Nhân dịp phải tự viết cái “ứng dụng 8 giá trị văn hóa cốt lõi của Viettel tại cơ sở”, đành phải cố gắng ngồi chém gió tí vậy 😛 8 giá trị cốt lõi của văn hóa Viettel mà tớ phải thuộc làu làu là:
1. Thực tiễn là cơ sở kiểm nghiệm chân lý
2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại
3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh
4. Sáng tạo là sức sống
5. Tư duy hệ thống
6. Kết hợp Đông Tây
7. Truyền thống và cách làm người lính
8. Viettel là ngôi nhà chung

Phân tích đây:
o Lấy thực tiễn để kiểm nghiệm chân lý:
Chân lý xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, chân lý chính là những lý thuyết được tổng hợp từ thực tế cuộc sống hàng ngày, cuộc sống thì luôn phong phú và thay đổi, và chân lý không phải lúc nào cũng đúng, chân lý cũng có lúc sai và cần cập nhật. Ở trung tâm phần mềm, việc thay đổi quy trình, cập nhật tiến độ dự án không phải là hiếm. Nhiều dự án code gần xong rồi, đập đi làm lại, bình thường. Vì chúng ta là những con người có thể sai, sai thì sửa, chân lý chưa đúng thì thay bằng chân lý mới đúng hơn. Chân lý gợi mở con đường đi, và thực tiễn kiểm chứng con đường đi đúng hay sai.

o Học tập và trưởng thành qua những thách thức và thất bại:
sẵn sang đương đầu với những thử thách, khó khăn, cố gắng hết mình, không chùn bước trước những khó khăn của dự án, dự án có khó khăn, thì mới là cơ hội để phát triển, dự án dễ, ai cũng làm được, vậy ai cũng như nhau (?), chỉ có những dự án khó, không ai dám làm, thì thành công mới vẻ vang. lấy ví dụ như dự án BCCS trước đây, không ai nghĩ là sẽ làm được, nhưng rút cuộc, như chúng ta đã thấy, hệ thống BCCS đã đi vào hoạt động và đảm bảo sản xuất kinh doanh cho toàn tập đoàn.

o Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh:
Luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với sự thay đổi, chấp nhận sự thay đổi như là một phần thiết yếu của cuộc sống. Thế giới luôn thay đổi, chúng ta phải thích ứng nhanh, và phù hợp với thay đổi của xã hội. Ông cha ta có câu “biết thời thế mới là tuấn kiệt”, người Viettel ở trung tâm phần mềm luôn có tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sang đón nhận những góp ý, nhận xét của đội kiểm thử để thay đổi chương trình cho phù hợp với yêu cầu và tương quan với người sử dụng.

o Sáng tạo là sức sống của Viettel:
Cùng một việc có nhiều cách để hoàn thành, cùng một chương trình có nhiều đoạn mã để thực thi và ra kết quả đúng theo yêu cầu, luôn luôn tối ưu code, giúp chương trình chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và vẫn đúng là nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên phát triển tại trung tâm phần mềm. Sáng tạo tạo ra giá trị, chúng ta biết, người nông dân vất vả cả năm trời làm ra vài tấn thóc, trong khi, một chiếc Iphone nhỏ bé của Apple tương đương với 3 tấn thóc. Thời đại hiện nay là thời đại của kinh tế tri thức, sang tạo tạo ra giá trị, toàn thể các nhân viên Viettel luôn luôn đề cao tinh thần tìm tòi, phát huy sang tạo.

o Tư duy hệ thống:
Tư duy hệ thống để đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Làm việc với hàng loạt màn hình, hàng loạt cơ sở dữ liệu, các yêu cầu chức năng… các nhân viên phát triển cũng như giải pháp của trung tâm phần mềm luôn cần tư duy hệ thống, trước sau, để tìm ra những biện pháp tối ưu cho toàn bộ vấn đề. Như chức năng đổi máy của màn hình sửa chữa trong phần quản lý bảo hành, yêu cầu đặt ra là khi đổi máy cho khách hàng, phải thực hiện tăng kho đơn vị, trừ kho bảo hành đối với stock_model của imei hàng hỏng, thay đổi trạng thái imei của khách hàng từ tốt sang hỏng, đưa tình trạng từ đã bán về trong kho, làm gần như ngược lại với imei mới dùng đổi cho khách hàng, thực sự trước khi “tư duy hệ thống”, đoạn code này luôn sai, thiếu, chỉ khi viết trên giấy rõ ràng sang sủa, các bước thực hiện đã ngay lập tức chính xác.

Kết hợp Đông Tây:
kết hợp đông tây là sự nhìn nhận từ nhiều phía đối với một vấn đề, không quyết định nào là tốt 100%, không phương án nào là tối ưu hoàn toàn, ta phải luôn nhìn vấn đề một cách toàn diện và thực hiện phương án gần tốt nhất, như trong những dự án gấp về tiến độ giống như dự án Bảo hành thiết bị đầu cuối, việc cân bằng giữa “code đẹp” và “tốc độ” luôn cần được để ý, điều phối hợp lý giữa hai mặt, đảm bảo kịp tiến độ và code vẫn có thể đọc hiểu về sau này.

o Truyền thống và cách làm người lính:
Người lính “vì nhân quên mình, vì nhân dân hi sinh”, không ngại khó ngại khổ, không từ chối bất cứ nhiệm vụ gian nan nào, người Viettel ở trung tâm phần mềm cũng làm việc với tinh thần như vậy, nhiệm vụ đã giao, kết luận đã quyết là thực hiện, khó khăn mấy cũng phải thực hiện được, càng khó khăn thì vinh quang và trách nhiệm càng lớn. Làm việc với tinh thần như vậy sẽ khiến chúng ta nhiệt huyết hơn, cố gắng hơn.

o Viettel là ngôi nhà chung:
Chúng ta ở công ty 10 tiếng mỗi ngày, những đợt dự án gấp, cao điểm, có thể tới 12, 14 giờ ở công ty, công ty chính là nhà, mọi người trong Viettel là người cùng trong một gia đình, đoàn kết, vui vẻ, cảm thông và chia sẻ lẫn nhau. Cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi, và cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Như trường hợp một anh ở BU BSS, bố ốm nằm viện, anh ấy xin nghỉ không lương 1 tháng để chăm sóc bố, BU BSS đã phát động quyên góp, thăm hỏi động viên, chia sẻ khó khăn với anh.

1 thought on “Chém”

Leave a Reply