Chào 2012

Hôm nay, nếu viết thư, tôi sẽ viết Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Một năm mới một năm đang tới.
Vui quá lá lá. Tại sao vui? Chả biết nữa, hê hê.
Làm một bài chào mừng năm mới thôi, không có chi đâu.
Năm mới quyết tâm mới, kế hoạch mới. Cố lên.

3 thoughts on “Chào 2012”

Leave a Reply