Chán.

Dạo này hơi buồn, chẳng có trò gì vui chơi giải trí. Chẳng có đồ chơi gì mới. Tiền thì hết quá sớm, lúc nào cũng cảm giác đói tiền.
Chắc phải shopping mới làm mình đỡ chán. Shop xong khéo lại tiếc tiền lăn đùng ra.
Thôi post lên danh sách thèm muốn vậy:
chan qua
Bao giờ mới có tiền mà mua cơ chứ. Huhu.

Leave a Reply

Chán.

Dạo này hơi buồn, chẳng có trò gì vui chơi giải trí. Chẳng có đồ chơi gì mới. Tiền thì hết quá sớm, lúc nào cũng cảm giác đói tiền.
Chắc phải shopping mới làm mình đỡ chán. Shop xong khéo lại tiếc tiền lăn đùng ra.
Thôi post lên danh sách thèm muốn vậy:
chan qua
Bao giờ mới có tiền mà mua cơ chứ. Huhu.

Leave a Reply