đọc và nghĩ

– Nếu bạn chọn cách sống bằng những điều ranh ma, tài lẻ mà không phải bằng chính sự cần mẫn và khả năng của mình, thì bạn vẫn sống được, but you won’t get very far. How far is very far thì còn tuỳ. – Nếu bạn chọn là trẻ con, bạn sẽ là … Read more