Aston Villa v Blackburn: dự đoán 2-1, kết quả 3-1 Chelsea v West Brom: Dự đoán 3-0, kết quả 2-1, Torres xịt ko thể tả Everton v QPR: dự đoán 2-0, kết quả 0-1, nhục nhã :)) Arsenal v Liverpool: dự đoán 0-2, kết quả chuẩn không phải chỉnh, 0-2 Sunderland v Newcastle: dự đoán … Read more