Các kỹ năng Photoshop cơ bản dành cho newbies

Mình là newbie, mình phải copy bài này về để học, kaka, nguồn tinhte.com nha các bác.

1 – CÁCH TĂNG SÁNG (KHẨU ĐỘ) TRONG PS :

Thời gian xử lý khoảng 1 phút. (Trg PS có rất nhiều cách, đây là cách mà tôi thường dùng nhất)

Ảnh minh họa trước và sau khi tăng khẩu trg PS:

Pic 1

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở ảnh thiếu sáng trong PS (xem pic 2)

Pic 2

Bước 2: Tạo layer copy
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+J để tạo layer copy (layer 1) (xem pic 3)

Pic 3

Bước 3: Set mode Screen cho Layer 1 (Áp dụng chế độ hòa trộn Screen cho Layer 1) (xem pic 4,5,6)

Nhấn tổ hợp phím Alt+Shift+S để Áp dụng chế độ hòa trộn Screen cho Layer 1, hoặc vào lệnh menu con như hướng dẫn trg pic 4 và pic 5.

Pic 4

pic 5

Pic 6

Đến đây các bạn quan sát xem “độ mở khẩu” đã đủ chưa?
Có 2 khả năng xảy ra là ảnh đã dư sáng hoặc vẫn còn thiếu sáng.

a) Nếu thấy dư sáng thì bạn nhấn phím V rồi lần lượt thử nhấn phím số 8,6,4 … để giảm dần độ sáng cho tới khi vừa ý là xong. (lưu ý khi nhấn các phím số 8,6,4 … là tương ứng với việc giảm Opacity của Layer 1 còn 80%,60%,40% …)

b) Nếu thấy ảnh vẫn còn thiếu sáng (như trg vd này) thì bạn tiếp tục Ctrl+J để tạo lớp copy (Layer 1 copy), (xem pic 7)

Pic 7

Nếu thấy dư sáng thì bạn nhấn phím V rồi lần lượt thử nhấn phím số 8,6,4 … để giảm dần độ sáng cho tới khi vừa ý là xong. Trg vd này tôi chọn giá trị 40%. (xem pic 8)

Pic 8

Chọn đúng giá trị sáng sẽ cải thiện ảnh tốt nhất, dó đó ảnh xử lý xong đẹp hay kg là do cặp mắt của bạn. Trong đa số trường hợp thiếu sáng các bạn chỉ cần 1 hoặc 2 lớp copy là đủ, tuy nhiên cũng có thể dùng tới 3 hoặc 4 lớp copy trg trường hợp bị thiếu sáng nặng.

Leave a Reply