Cố lên

Mệt quá, thôi ko thức đêm nữa 🙁
Bài của mình so vo với bài của nó đúng là một vực một trời, hichic, rất lố bịch 😐
Nhưng mình quyết không thua thằng này, hừ >:)

1 thought on “Cố lên”

Leave a Reply