Welcome

cắm trại, clips

Vài clip hôm 24/3, cắm trại tại sân sau E3, ĐHQG, mấy hôm nay bận và mệt quá, chưa viết bài tường thuật được, hichic

Leave a Reply