cập nhật hình ảnh

vài hình ảnh tớ trong buổi liên hoan của lớp:

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting hic, hic, toàn thấy phồng mồm ăn, ngại quá

Photobucket - Video and Image Hosting đây là bạn Dung, cùng lớp.

Nhân tiện cầm cái máy ảnh mang về nhà, chả có việc giề, thế là chụp một lô: Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting vênh nè.

Photobucket - Video and Image Hosting mặt trời trong tay ta Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

tiện đây giới thiệu luôn thằng bạn ở cùng một năm qua: Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

Xuân Trung – GTVT

4 thoughts on “cập nhật hình ảnh”

Leave a Reply