Bôn ba đường dài

Thứ 5: Hà Nội – Vĩnh Yên: 60km

Thứ 6: Vĩnh Yên – Hà Nội : 60km

Thứ 7: Hà Nội – Hải Dương: 60km

Chủ Nhật: Hải Dương – Hà Nội : 60km

Thứ hai: Hà Nội – Mê Linh: 30km

Sáng Thứ ba: Mê Linh – Vĩnh Yên: 30km

Chiều thứ ba: Vĩnh Yên – Hà Nội : 60km

Như vậy 6 ngày mình đi hơn 360km , ặc ặc 😀

hôm nay rất vui, vì có bạn Huệ đi cùng, vì ăn cơm với thịt gà rang gừng, vì đóng được dấu vào hồ sơ – mà đóng dấu ở xã dạo này thoải mái thế, ;)) , xin chữ kí của phó chủ tịch, rồi mang sang đóng cộp cộp 3 cái dấu, chả mất đồng nào, :))

nhất là khi lên HN, còn thấy cái máy ảnh đại ca Lê Bá Ngàn đã sửa hộ và còn đem tận nơi, ôi nuột quá 😡

1 thought on “Bôn ba đường dài”

Leave a Reply