Bãi nhiệm đại biểu Hoàng Hữu Phước?- Tại sao không!

Sau bài phát biểu về việc loại bỏ Luật Biểu tình, lập Hội của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước, trên các báo chính thống, ý kiến trên mạng, tuyệt đối người đọc ( trong đó đa phần là cử tri của nước CHXHCN Việt Nam) phản đối quyết liệt đại biểu Hoàng Hữu Phước. Thôi khỏi phải nhắc lại lý do vì sao cử tri và người đọc lại phẫn nộ mạnh mẽ như thế trước những ý kiến của đại biểu Hoàng Hữu Phước.

Tựu trung, phát biểu của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước bộc lộ mấy vấn đề như sau:

-Nhận thức kém nát, lệch lạc, méo mó hoặc cố tình nhìn nhận méo mó về biểu tình

-Ngông cuồng trong việc dùng ngôn từ: dám loại bỏ luật Biểu tình và luật Hội ra khỏi hệ thống luật pháp nước ta và phỉ pháng cử tri

-Suy diễn hồ đồ và có chủ ý phá hoại ý thức biểu tình của người dân- đặc biệt là những hành động biểu tình yêu nước của nhân dân

-Võ đoán, vỗ ngực dám nhân danh nhân dân để phát biểu dối trá trước Quốc hội

Cử tri đã bỏ phiếu bầu ra đại biểu quốc hội thì có quyền bãi nhiệm đại biểu đó nếu không còn thấy đủ tư cách, đủ trí tuệ, đủ năng lực đại diện cho mình

Với Hoàng Hữu Phước, còn là sự quay lưng với cử tri, phỉ báng cử tri và dối trá với cử tri.

Cử tri bầu anh ra để anh đại diện cử tri đóng góp những ý kiến phục vụ cho quốc kế nhân sinh, xây dựng hệ thống luật pháp tiên tiến, không phải bầu anh ra để anh quay lưng với cử tri.

Bãi nhiệm đại biểu Hoàng Hữu Phước?

Tại sao không!

Theo blog Nguyễn Quang Vinh

Theo blog Thaimeo: đề nghị bãi nhiệm ngay lập tức.

Leave a Reply