Anh ghét rồi


Anh ghét rồi, anh sẽ lấy vợ và trồng hoa đẹp như này. Trời ơi.

1 thought on “Anh ghét rồi”

Leave a Reply