Ai giám sát những người giám sát?

http://xuandienhannom.blogspot.com/
http://quechoa.info
http://dunglepower.blogspot.com/2011/07/lam-viec-voi-anh-em-so-7-thien-quang.html
Mùa hè đỏ lửa
http://www.hacao.net/2011/07/chi-em-luu-y.html
Ngồi chửi bới người khác dở thì dễ, khư khư lo giữ thân, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, kiếm tiền ăn chơi, vinh thân phì gia, ta cũng khinh. Những blog Xuân Diện, bọ Lập, Lê Dũng…, có thể có những bất cập riêng, nhưng đơn giản nó có ích, vì mang tới tự do của góc nhìn, tự do về ngôn luận, giữa một rừng báo chí lề phải (nghe đâu hơn 700 tờ) ngày ngày đưa tin cướp giết hiếp tai nạn, và bê bối của giới chính trị … nước khác. Có giỏi thì đi biểu tình “phản đối biểu tình” đi, ngồi mát gõ sướng tay, sướng mồm, ta khinh.

Leave a Reply