Welcome

Tường thuật gián tiếp trận đi nộp phạt tại phòng CSGT Vĩnh Phúc

Sáng thứ 2 ngày 20/1/2014, đúng như trong biên bản đã ghi, mình ra phòng CSGT Vĩnh Phúc nộp phạt và lấy giấy tờ xe. Lỗi vi phạm là đi qua tốc độ cho phép 10km/h (50/40), khung hình phạt khi đi qua tốc độ 10-20km/h là từ 500.000-1.000.000đ, mình đinh ninh mình ở mức […]