3 tháng chạy bộ

Tính từ những ngày đầu tiên ghi log trên Nike Run Club là được đúng 3 tháng, từ 20/6 tới giờ là 19/9.

Sau đó thì sang strava cho đông vui, strava có trò đi follow và like dạo, xem anh chị em chạy, rất vui.

Theo Strava tính thì mình đã chạy 159km, đã 3 lần chạy 10km, chưa chạy 21km. Mình đã tăng từ 56kg lên 58kg, khi chạy xong thì hay bị tụt xuống 57.5 :)) Bắp chân to hẳn ra, và cứng.

Leave a Reply