Myanmar 2019

Lịch trình Có 3 đêm ngủ xe đò và 2 đêm ngủ khách sạn (resort). Trước khi bay Tối thứ 6 bay, tối thứ 5 mượn xe của thằng Vinh đưa bọn trẻ con về nhờ ông bà ngoại trông. Vì còn chờ ông Bi đi học vẽ xong mới về nên 9h mới xuất … Read more