Welcome

Kinh nghiệm rút ra sau khi làm giá sách

Sau khi đăng tải hình ảnh giá sách, anh ta đã làm “dậy sóng cộng đồng mạng” (chữ dùng của Tùng mèo =)), và nhận được rất nhiều lời bình luận, góp ý. Nên làm bằng gỗ cao su ghép, gỗ tràm ghép, đẹp hơn và rẻ hơn. (Đẹp hơn thì rõ, nhưng rẻ hơn […]