Bi ngô đi học mỗi ngày

Sáng nay, Dung ỉn dậy từ 7h để đi làm, mình tỉnh ngủ từ 6h cơ, nhưng cứ nằm cố, nhìn thằng Bi cuộn trong chăn, nằm sấp, giông như củ khoai vậy, rất đáng yêu. Bi ngô lăn lộn một lúc, tới khoảng 7h30 thì anh ta dậy, câu đầu tiên là “Bi buồn … Read more