Welcome

Tham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước ?

“Tiền lại đẻ ra tiền”, liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với “Có tiền mua tiên cũng được” hay “Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn”? Thực tế Tham nhũng xuất phát từ nghĩa cái nghĩa của “Quyền và Tiền”! Dùng tiền để mua quyền và lại […]

Hướng dẫn cài ICS cho nook color – Bản xịn

Thực ra cũng chưa phải là bản xịn xìn xin, nhưng mà cũng là rất ngon rồi. Hướng dẫn cài phát cho máu: 1. Chuẩn bị CWM sdcard: – Chuẩn bị CWM hay ClockWorldMod cho Nook: o 1 thẻ nhớ MicroSD dung lượng tối thiểu 1GB (mình dùng thẻ 2GB – recommend), để tiết kiệm […]