Welcome

Muốn giàu thì phải đi buôn, tôi thề

Ah thực ra, nếu giỏi, thì cơ bản là sẽ giàu. Còn giỏi mà không giàu thì chưa giỏi lắm. Mình nói thật. Dạo này mình khổ lắm, nhưng thôi ko muốn than, kaka. Làm việc ko khoa học quả là rất khổ, kiểu tự mua việc vào thân. Không trách ai được, trách mình […]