Welcome

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi

Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không? Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm. Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm. Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn. Em chỉ là con gái Hải Dương thôi Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ Chẳng tình tứ như […]

chửi bới

Aikido là một môn võ,đó là giao lưu học hỏi,ko nên vơ đũa cả nắm,dân ta phải có văn hoá của dân ta,chúng ta tiếp thu những gì có lợi cho chúng ta,ko tiếp thu những cái mang tính đú đởn,mang tính học đòi,những thứ mà ko phục vụ cho đất nước.Múa bụng bản chất […]