Welcome

nice day

hnay biết điểm toán rời rạc, được 9, sướng như con gà nướng, năm ngoái vật vã ko qua, thi đi thi lại toàn 4, năm nay phải học lại, thi phát 9 luôn, đời vui nhỉ :)) từ hôm ở nhà lên, mới nấu cơm có một bữa, lại còn lười đi chợ, ăn […]