Chuyến xe Bus kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “Hmm, xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.” Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, … Read more

copy copy

http://blog.360.yahoo.com/blog-i.U6an4yerAX8Y8GHAJtCrw-?cq=1&l=6&u=10&mx=150&lmt=5 1. Một buổi tối lôi con Rolls Royce ghẻ ra chở oshin đi Nhà hát Lớn nghe nhạc giao hưởng, qua một ngã tư có đèn đỏ tự dưng đồng chí oshin phát biểu: – Cứ 15 phút nước ta lại có 1 người nhiễm hát i vê, kinh kinh! Chắc là đồng chí … Read more