Welcome

Ngày vui vẻ dù đời vẫn sứt mẻ

Chả hiểu sao mấy hôm nay mình vui vẻ sang khoái thế nhỉ, chắc là mới đọc lại quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, được lên tinh thần, rồi lại được chị Ngọc khuyên bảo nữa, hìhì. Sáng ngủ dậy hơi muộn một tí, đáng ra đi học luôn thì cũng vẫn […]