20 thứ mà lập trình viên Java có kinh nghiệm cần phải biết

Bạn có muốn biết những gì mọi lập trình viên Java nên biết? Chúng tôi đã chọn lọc một số khái niệm và các thành phần của ngôn ngữ Java rất cần thiết cho người mới bắt đầu và cả các lập trình viên cao cấp. Nắm bắt những điều quan trọng có thể giúp bạn có được công việc tốt nhất mà bạn xứng đáng được hưởng.
Công nghệ Java đã phát triển và trở thực sự trở nên rất lớn trong thập kỷ qua. Có quá nhiều thứ để học và gần như là không thể để một người có thể làm chủ tất cả chúng. Kiến thức của bạn về công nghệ Java sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn đang làm việc.
Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, như Java hay một số ngôn ngữ khác, sẽ quan trọng và có ích khi nắm bắt các khái niệm tộng quan (hướng đối tượng (OOP), interfaces, class, objects, threading, vv) chứ không phải là các freamwork hoặc cú pháp cụ thể. Luôn dễ dàng để nhanh chóng tìm hiểu các công nghệ mới khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản.
Kiến thức của lập trình viên Java được dự đoán thông qua hồ sơ của họ. Trong bài này, chúng ta tạm thành 3 loại:

 1. Sinh viên vừa tốt nghiệp.
 2. Lập trình viên Java có kinh nghiệm.
 3. Lập trình viên Java Web có kinh nghiệm.

7 thứ mà những lập trình viên Java vừa tốt nghiệp phải biết để có được một công việc
Nếu bạn là một người tốt nghiệp đại học không có kinh nghiệm và muốn trở thành lập trình viên Java, bạn cần phải hiểu những điều cơ bản sau đây.

 1. Java Virtual Machine làm việc như thế nào? (Platform Independence, Garbage Collection, class files vv)
 2. Các khái niệm lập trình hướng đối tượng thực hiện trong Java là gì?
 3. Multi-threading
 4. Java Collection framework
 5. Có hiểu biết về các kiểu dữ liệu và vài lớp java.lang như String, Math, System v.v, nguyên tắc luồng java.io
 6. Hiểu khái niệm về lập trình sự kiện Swing/AWT.
 7. Các khái niệm về Servlets&JSP.

9 thứ mà một lập trình viên Java có kinh nghiệm phải biết để phát triển
Nếu bạn là một lập trình viên Java có kinh, bạn cũng có thể cần phải hiểu những điều cơ bản sau đây ngoài những người được liệt kê ở trên.

 1. Hiểu được các mẫu thiết kế (design patterns) và sử dụng của nó trong Java
 2. Những cải tiến về ngôn ngữ từ những thay đổi phiên bản chính (Generics, Annotations, Enums, …).
 3. Quy tắc viết mã (Coding Conventions).
 4. Build tool (Ant) hoặc Project Management Tool (Maven).
 5. Hệ thống quản lý phiên bản như CVS/SVN/Perforce/Clearcase.
 6. Apache Commons Libraries và vài thư viện nguồn mở khác
 7. Continuous Integration Tools and Unit testing.
 8. Hiểu biết cơ bản về XML
 9. Hiểu biết cơ bản về các frameworks lớp Business – ví dụ như Spring

4 thứ mà một lập trình viên Java Web (JEE) Developer phải biết
Nếu bạn là một người làm việc chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm về phát triển Java Web, bạn cũng cần phải hiểu những điều cơ bản sau đây ngoài những cái (7 + 9) được liệt kê ở trên.

 1. Hiểu biết về MVC Frameworks – Frameworks J2EE mã nguồn mở như Struts, Webwork, Spring MVC, Tapestry.
 2. Hiểu biết cơ bản về Web Services.
 3. Hiểu biết tốt về Web/Application server như Tomcat, Glassfish, WebLogic, WebSphere, Jetty etc.
 4. Hiểu biết về môi trường Unix – Hầu hết các server Java đặt trên môi trường Unix nên hiểu biết về Unix là một lợi thế lớn

Thật sự rất khó để nắm rõ và sâu tất cả mọi thứ, khi mà danh sách rất dài và thứ nào cũng rộng. Nhưng quan trọng và có giá trị là biết cơ bản kỹ lưỡng, phần còn lại có thể học được một cách nhanh chóng khi cần thiết, tất nhiên, bạn phải biết rằng nó tồn tại, nếu không bạn sẽ không biết cần học thứ gì.
Nguồn: http://www.fromdev.com/

Leave a Reply