WordPress, hơn 360, tất nhiên !

Vài nhận xét về WordPress January 8th, 2007 at 9:30 am (Tin học) +Giao diện: không quảng cáo, giao diện đẹp, nhiều lựa chọn, nhìn rất sành điệu, nhưng không cho thay đổi nhiều, muốn thực sự cá nhân hóa phải đóng tiền, hoặc tự cài trên host -> chỉ dành cho những người thực … Read more