Trả vờ ta yêu nhau

Trả vờ ta yêu nhau… Trả vờ pọn mình yêu nhau được hok anh? Thế thì em sẽ… Em sẽ trả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em- trả vờ sợ … Read more