Ngày xưa…

Hôm nay đi uống trà với em Ngọc Mun – chính xác là hôm qua – cách đây 4 tiếng 😀 Ngồi nói chuyện có nói tới mấy chuyện “ngày xưa”. Lại ngồi nhớ miên man, mình là người hoài cổ mà :”)

Read more