tai hoạ

thật khó có thể tưởng tượng ra điều gì có thể tệ hại hơn cháy ổ cứng lý do hết sức lãng xẹt, tháo ra, lúc cắm lại, quên ko cắm jack nguồn ổ cứng, lười ko chịu tắt máy cứ thế cắm luôn, đã thế lại còn ko nhìn kỹ, cắm ngược, lúc cắm … Read more