Thông cáo báo chí: Mất gần hết


Ngắn gọn:
– Tổng Thiệt hại: 3 laptop, toàn bộ tiền mặt trong ví, 2 cặp laptop, hộ khẩu, sổ đỏ.
– Cá nhân: Mất 1 laptop với cực kì nhiều dữ liệu quý giá /:) Toàn bộ tiền trong ví, chỉ còn lại một đồng 1 nghìn rách nát, tiền lương chưa kịp tiêu, chưa kịp gửi vào tài khoản. 1 thẻ nhớ để trong lap. Hiện chưa có thống kê gì thêm.
– May mắn vì: chìa khóa cửa công ty ở trên bàn, nhưng 3 xe máy ở tầng 1 vẫn còn, 3 máy ảnh vẫn không sao, 3 điện thoại vẫn nguyên, mất tiền trong ví nhưng giấy tờ, chứng minh ND, giấy tờ xe vẫn còn, cám ơn bạn trộm nhiều nhé, thật là tốt bụng đó /:)

Read more