Welcome

Vì sao Đại Việt không được Kim Dung nhắc tới?

VIỆT QUỐC CÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGƯỜI ANH HÙNG “PHÁ TỐNG BÌNH CHIÊM”, MỘT CUỘC ĐỜI BI THỐNG 📖 Tôi sẽ bắt đầu bằng một nhận định. Các bạn hãy nhớ nhận định này, và hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc này có 2 vị hoạn quan đóng vai trò […]