Nghỉ sáng

Hôm qua uống nhiều quá, mà mình thấy cũng không phải là nhiều, 8 người hết có 2,5 chai 75. Vậy hoặc là rượu nặng quá, hoặc là mình dạo này uống kém. Có thể là cả hai, thôi từ nay tối đa 5 chén, say mệt quá, hix. Nãy ra nokia để thay màn … Read more