Welcome

Megashare.vn – một thời huyền thoại

Megashare.vn (hay giờ là share.vnn.vn) đã từng là một “huyền thoại”, với tốc độ tải của toàn hê thống có lúc lên đến hơn 300MB/s, mỗi tháng khoảng 600TB dữ liệu down/up. Nhưng từ khi bàn giao cho VDC Online vận hành, lưu lượng giảm thê thảm, trung bình chỉ còn khoảng 100MB/s. Đáng ra, […]