Welcome

Một ngày dài – tiểu thuyết chương hồi loại siêu mini

Hồi thứ nhất 1: giới thiệu hoàn cảnh Tớ sống 10 năm ở Côn Sơn Hải Dương rùi chuyển víu một phát lên Vĩnh Phúc, thế nên ở HD tớ rất nhiều bạn, tớ hay về đó thăm bạn bè, họ hàng. Tết vừa rồi cũng vậy, tớ về “chốn cũ thăm lại người xưa”, […]