Welcome

Yêu nước

Từng tấc đất của Tổ quốc thẫm đẫm máu Việt nam không thể nào để bị cướp mất, trong đó có những tấc đất Hoàng Sa, Trường Sa. Một bà bán rau ngoài chợ hỏi một cách hồn nhiên khiến người đang cầm mớ rau ngỡ ngàng đến sững sờ: “Làm cách nào để biểu […]

Bảy lý do tôi yêu phụ nữ

http://blog.360.yahoo.com/blog-MPFwCRM9fq7pJAXhbltNZ5Ux?p=637&n=28500 Chào mừng ngày 8/3 sắp tới, Hippo xin post lại ở đây bài “7 lý do tôi yêu phụ nữ” như một tiếng nói nhỏ bé góp phần tôn vinh một nửa thế giới xinh đẹp của chúng ta. Đây là bài Hippo đã đăng trong tạp chí “Nhà ngoại giao trẻ” của SV […]