Ubuntu Gusty Gibbon vs Windows Vista

Sau vài ngày vọc vạch Vista với theme Aero trên con Laptop hạng trung bình Vaio FZ21E, cuối cùng tôi cũng có thời gian install bản Ubuntu 7.10 Gusty Gibbon, vừa mới phát hành cách đây không lâu. Việc dồn / chia dĩa cho trên Windows Vista khá đơn giản, công cụ Gestionnaire des disques … Read more