Welcome

Hiển thị code định dạng đẹp

Mình rất bực tức và ghen tị mỗi khi vào một blog nào đó, thấy nó hiển thị code trong bài viết rõ là đẹp đẽ tuyệt vời như này:

trong khi code trong blog của mình thì xấu như này

/**
 * User object contains user ID as an integer, and 5 fields of generic object
 * In this example, 5 fields of generic objects are associate with some primitive types
 */
static class User {
  // userID is a number
  private Integer userID;
  // generic type of float number
  private Float field1;
  // generic type of integer number
  private Short field2;
  // generic type of boolean number
  private Boolean field3;
  // generic type of byte number
  private Byte field4;
  // generic type of long number
  private Long field5;
}

 
Giải pháp hóa ra đơn giản đến không ngờ, vào https://gist.github.com/ – tất nhiên phải đăng nhập, sau đó paste đoạn code của bạn vào, chọn tên file với đuôi đúng loại, ví dụ java, js…, save lại, rồi copy cái link Share, paste thẳng vào wordpress, thế là xong con ong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *