Welcome

Thị sát Dream Town trước khi quyết định xuống tiền

Nghe tít vãi lái thật, chính xác là thị sát trước khi quyết định … vay tiền. 6km tính từ Crown Plaza, chuẩn không phải chỉnh. Đường chim bay chắc chỉ 2-3km, nhưng chim này không bay được nên phải đi xe máy. đường thẳng thì mai anh chỉ đạo sở kế hoạch đẩy nhanh […]