Giới thiệu về ứng dụng tóm tắt sách Blinkist

  About Blinkist We read. We write. We code, design and plan. But we’re all here for one reason: to help you learn more every day. To help you learn more every day, oh, nghe thật tuyệt. Ngày xửa ngày xưa, có 4 người bạn. Họ trao đổi những ghi chú và những bản tóm … Read moreGiới thiệu về ứng dụng tóm tắt sách Blinkist

Quyển thứ hai

Đã đọc xong cuốn “Để hôm nay trở thành kiệt tác” – John C.Maxwell – Trời, hóa ra nhầm John C.Maxwell với Malcolm Gladwell, thích cuốn “Điểm bùng phát” của Malcolm Gladwell nên đọc sách cùng tác giả, ai dè đọc nhầm =)) Cuốn kiệt tác kia mới đầu đọc thấy cũng hay, nhất là hai chương … Read moreQuyển thứ hai