Trích dẫn

“Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất … Read moreTrích dẫn

Tư liệu: Các bài phát biểu của TT Clinton trong chuyến sang Việt Nam 2000

DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG CLINTON TẠI CUỘC CHIÊU ĐÃI TRỌNG THỂ TỐI 17/11 Kính thưa ************* Trần Ðức Lương, Kính thưa các quý vị đại biểu của Chính phủ Việt Nam, Kính thưa các quý ông, quý bà, Xin cảm ơn sự đón tiếp mà các Ngài đã dành cho tôi, gia đình tôi … Read moreTư liệu: Các bài phát biểu của TT Clinton trong chuyến sang Việt Nam 2000