Tham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước ?

“Tiền lại đẻ ra tiền”, liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với “Có tiền mua tiên cũng được” hay “Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn”? Thực tế Tham nhũng xuất phát từ nghĩa cái nghĩa của “Quyền và Tiền”! Dùng tiền để mua quyền và lại … Read moreTham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước ?