Welcome

Đánh giá về tính hữu dụng của blackberry 9630

Chưa thấy cái phần mềm nào đốt pin như beejive. Chat rất đẹp, nhưng list chat mà nhiều là giật tung điện thoại :d AntiBrokenNet chạy rất tốt, coi như không hề có cảm giác bị lỗi 3rd, khi nào cần là vào mạng được ngay. Sau khi dk bis, có tài khoản ở app […]