Welcome

Mình không thích Jack Ma, không thích Do Cao Bao

Nhưng mình vẫn công nhận hai lão này khủng. TẠI SAO “ALIBABA SẼ LÀ NỀN KINH TẾ SỐ 5 THẾ GIỚI”? 📖 Hầu hết các tỷ phú công nghệ như Bill Gates (Microsoft), Steve Job (Apple), Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell), Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (facebook)… đều là những người […]